KASVATAME ARENGU

VÕIMALDAJATE MÕJU

Pakume ühiskondliku mõju kasvatamise konsultatsiooni organisatsioonidele ja institutsioonidele, mis võimaldavad ühiskonna arengut

Disainime ja viime läbi protsesse, mille kaudu saab luua koosloomeliselt strateegiaid, arendada organisatsioone ning käivitada olulisi ühiskondlikke arenguid.

Teeme seda, et kasvatada nende avaliku ja kolmanda sektori organisatsioonide ja institutsioonide mõju, kes võimaldavad ühiskonnal areneda.

Põhinedes peamiselt Karl Popperi, Francis Fukuyama jt ideedele, usume, et kõige fundamentaalsemal tasemel on arengu võimaldajateks demokraatlikud institutsioonid – õigusriiklus, võimude lahusus, demokraatlik vastutavus, ideoloogiline pluralism.

See on DD Sihtasutuse missioon – ehitada ja arendada neid institutsioone – ning aidata teistel inimestel ja organisatsioonidel teha sama.

MEIE MISSIOON

EHITAME INSTITUTSIOONE, MIS

VÕIMALDAVAD INIMKONNAL areneda

EHITAME INSTITUTSIOONE,

MIS VÕIMALDAVAD

INIMKONNAL areneda

Meie põhikirjaline eesmärk on luua keskond, mis võimaldaks teaduse, kultuuri ja ühiskonna arengut.

Kuidas muutusi loome

Loe lähemalt meie lähenemise kohta.