KASVATAME ARENGU

VÕIMALDAJATE MÕJU

Pakume StRATEEGILISE mõju kasvatamise konsultatsiooni organisatsioonidele ja institutsioonidele, mis võimaldavad ühiskonna arengut

Disainime ja viime läbi protsesse, mille kaudu saab luua koosloomeliselt strateegiaid, arendada organisatsioone ning käivitada olulisi ühiskondlikke arenguid.

Teeme seda, et kasvatada nende avaliku ja kolmanda sektori organisatsioonide ja institutsioonide mõju, kes võimaldavad ühiskonnal areneda.

Põhinedes peamiselt Karl Popperi, Francis Fukuyama jt ideedele, usume, et kõige fundamentaalsemal tasemel on arengu võimaldajateks demokraatlikud institutsioonid – õigusriiklus, võimude lahusus, demokraatlik vastutavus, ideoloogiline pluralism.

See on DD Sihtasutuse missioon – ehitada ja arendada neid institutsioone – ning aidata teistel inimestel ja organisatsioonidel teha sama.

DD PUBLIKATSIOONID

Raportid, uuringud, soovitused ja muu.