DD Foundation

ETTEPANEKUD

ROHELISE PEALINNA RAHVAKOGU

7. oktoobrist 4. novembrini toimus Tallinna esimene rohelise pealinna rahvakogu, kus tallinlased üle linna otsisid vastuseid küsimusele „Kuidas siduda Tallinna haljasalad ülelinnaliseks kutsuvaks tervikuks?“. Konsensuslikult anti linnale üle 39 ettepanekut, mis puudutavad peamiselt linnamaastike kujundamise ja linnaplaneerimise valdkondi.

KOOSTAMINE

Kliimamuutustega kohanemisele lahendusi otsivas rahvakogus osales 50 tallinlast (alates 16-aastastest). Mini-Tallinn oli läbilõige Tallinna elanikest soo, vanuse, linnaosa, elukoha tüübi, tööalase hõivatuse, sotsiaalmajandusliku seisu ning koduse emakeele järgi.
Tallinna rohelise pealinna rahvakogu eesmärk oli katsetada rahvakogu kui uuenduslikku linlaste kaasamise meetodit.

Mini-Tallinn kogunes kolme nädalavahetuse jooksul viiel päeval, et kuulata ekspertide ettekandeid, tutvuda huvirühmade seisukohtadega ning selle pinnalt töötada välja ettepanekud linnale. Rahvakogu liikmed töötasid kõigil päevadel rühmades, igas abiks arutelujuht. Töökeelteks oli eesti, vene ja inglise keel. Rahvakogu tulemusel sõnastati Tallinna linnale 39 ettepanekut linnaroheluse hoidmiseks ja lisamiseks.

SEOTUD UUDISED

Valminud: november 2023

RAHASTAJA: