DD Foundation

Tartu [eel]arvamusfestival

17.-18. mail Tartu keskpargis

Demokraatia arendamine arutelude kaudu

Tartus toimub [eel]arvamusfestival, mis koondab kõik aktiivsed tartlased ja lõunaeestlased ühiste murede ja väljakutsete üle arutama! Juba 10 aastat oleme saanud kõiki olulisi ühiskondlikke teemasid suvel Paides arutada, kuid on oluline, et kõik saaksid võimaluse ka kodu lähedal kogukonnale tähtsaid teemasid arutada. [eel]arvamusfestivalid ongi ellu kutsutud, et hea arutelutava leviks üle kogu Eesti ning et pakkuda neutraalset platvormi, kus kokku tulla ja kogemusi jagada.

Koht kogunemiseks on tänases kiires internetisuhtlusest domineeritud maailmas oluline,  et üksteist ära kuulata, oma mõtteid vabas õhkkonnas jagada ja seega kõik koos probleeme sügavamalt mõista ja maailma mõtestada. Samuti aitab [eel]arvamusfestival juurutada harjumust pidada ka avalikes aruteludes kinni heast arutelutavast. 

Hea arutelutava olulisus

Arvamusfestivali põhimõtted on loodud selleks, et mitte ainult festivalil ei oleks hea, vaid osalejad käituksid samamoodi laiemas avalikus suhtluses

Teadmistepõhised arutelud

Teadmiste põhjal argumenteerimine tagab kvaliteetse vestluse, tänu millele on kergem lahendusi leida.

Hoolivus

Hooliv käitumine tähendab isiklike rünnakute vältimist ja huvi näitamist teiste panusesse. Austav ja hooliv käitumine tagab mugava keskkonna, kus oma kogemusi jagada - iga kogemus loeb.

Tagasiside andmine

Adekvaatne tagasiside hõlmab endas nii komplimenti kui kriitikat. See teeb vestluse kõigile meeldivamaks ja nii on tagasisidet kergem vastu võtta.

Vastastikune kuulamine

Üksteise kuulamine tagab, et kõigi arvamustega arvestatakse ning see rikastab arutelu.

Eelarvamustest hoidumine

Tartus, Lõuna-Eestis ja laiemalt kogu ühiskonnas on väga palju erinevaid inimesi ja arvamusi. Eelarvamustest hoidumise kaudu saame kergemini ühiste eesmärkideni jõuda.

Esmakordselt Tartus

Tartu Kesklinna pargis toimuv festival leiab lahendusi Tartu, Lõuna-Eesti ja Euroopa põletavatele kultuurilistele, sotsiaalsetele ja ökoloogilistele väljakutsetele. [eel]arvamusfestival on inspireeritud Paide Arvamusfestivali elavast õhkkonnast, kus põnevad arutelud, innustavad kohtumised ja kvaliteetaeg on rikkalikult saadaval. Festivalile on oodatud külalised igas vanuses nii Tartust kui kaugemalt, et nautida huvitavaid arutelusid ja ise kaasa rääkida koos arvamusliidrite, ekspertide ning eestvedajatega.

[eel]arvamusfestivalid on toimunud aastaid väga erinevates paikades üle Eesti – Narvast Kagu-Eestini ja Viljandist Hiiumaani. Esimest korda on see formaat Tartus ja oleme selle üle väga elevil. Tartu eripära on suur tudengite ja välistudengite hulk.

Kultuuripealinna festival

Kultuuripealinne eesmärk on kaasata võimalikult palju inimesi, et üheskoos panna alus pikaajalisele muutusele Tartus ja Lõuna-Eestis. [eel]arvamusfestivalil saavad oluliste teemade üle arutlema tulla kõik huvilised!

Hybrid European Democracy Festival

DD toob üleeuroopalise arvamusfestivaliga Tartusse head mõtted ja arutelud Euroopat ühendavate väljakutsete teemal.

Tartu ja Lõuna-Eesti festival

Eelarvamusfestivali viis aruteluala saavad sisustada kogukonnad ja vabaühendused teemadega, mis Tartule ja Lõuna-Eestile kõige olulisemad. Aruteluideid saab esitada festivali ideekorjesse 2024. aasta alguses.

Festivali partnerid

Tartu [eel]arvamusfestivali peakorraldaja on MTÜ Arvamusfestival

Tartu [eel]arvamusfestival kuulub Euroopa Kultuuripealinn Tartu 2024 programmi

Kontakt:

Joanna Kurvits

Projektijuht

joanna (at) dd.foundation

Joanna on Üle-Euroopalise Hübriidarvamusfestivali projektijuht ja vastutab ka käesoleva projekti edukuse eest.