Kasvatame missiooniga

organisatsioonide Mõju

Meie teenused

Kuidas saame aidata

Loome strateegiaid

Aitame organisatsioonidel mõtestada oma strateegiat - tegutsemise eesmärki, lahendatavat probleemi ja mõju saavutamise viise.

Arendame organisatsioone

Aitame planeerida ning läbi viia inspireerivaid, kuid sisukaid arengukavade loomise protsesse, mis viivad reaalselt kasutatavate tulemusteni.

Viime läbi arutelusid

Viime inspireerivalt ja süsteemselt läbi konverentse, seminare, debatte, koosolekuid ning muid arutelusid.

Koolitame juhte

Koolitame ning nõustame meeskonna ja organisatsiooni juhtimise teemadel (sh struktuuri, kommunikatsiooni, rahastuse teemad).

Käivitame koalitsioone

Me usume, et suured muutused eeldavad suuri liikumisi, aitame neid liikumisi, võrgustikke ja koalitsioone luua ning arendada.

Ja palju muud...

Enamus meie projekte on segu eelnevalt loetletutest ja veel muudest lähenemistest. Kirjuta meile ja leiame kõige paremini sobiva lahenduse!

Meie lähenemine

disainime ja viime läbi

Ühiskondlike muutuste
protsesse.

Meie tiim

Konsultandid

Oleme grupp aktiivseid eestvedajaid, kes oskavad luua selliseid arutelukeskkondi, kus on hea mõelda strateegiliselt ning leida viise oma organisatsiooni arendamiseks.

Aitame oma klientidel tuvastada kitsaskohti ja leida nende lahendamiseks kõige mõjusamaid viise.

Organisatsiooni aidatud
0 +
Riigis
0
Konsultanti
0
Kasumist missiooni
0 %

Meie kliendid

KEDA OLEME AIDANUD

Just tänu DD StratLabi läbimõeldud juhtimisele sujus konverents Food Innovation Summit niivõrd ladusalt. Päevajuht Kärt Lehis sidus ettekandeid täis päeva suurepäraseks tervikuks ning hoidis osalejate tuju ja energiat kõrgel ürituse lõpuni välja. Arutelude moderaator Heidi Maiberg aga hoidis paneliste oskuslikult teemade juures ning teadis täpselt, mida küsida, et esinejate säravaimad ideed välja pääseksid.

Kristina Nähtamatud Loomad

DD StratLab aitas Tallinna loodavatel riigigümnaasiumitel paika panna koostöömudelit ja avamiseelseid sihte. Reelika ja Joanna olid kohtumisteks väga põhjalikult valmistunud, kogu protsessi vältel proaktiivsed ning kohandusid poolel teel tekkinud vajadustega. StratLab töötab tõesti pühendunult ja teen nendega iga kell uuesti koostööd.

Indrek PERG

Prantsuse Instituudil on suurim rõõm, et sattusime koostööd tegema just DD StratLabiga! Martin A. Noorkõiv oli moderaator instituudi aruteluõhtul "Life #online. Is Immediacy Killing Debate". Lisaks debati äärmiselt professionaalsele ja muhedale läbiviimisele aitas Martin meid igati ka ettevalmistustes, nii sisulises kui ka korralduslikus mõttes. Prantsuse Instituut soovitab DD StratLabi vähimagi kõhkluseta!

Ulla The French Institute

DD StratLabi meeskond tegi Tartu loodusmaja juhtimismeeskonnas uuringut aidates meil tuvastada ja lahendada probleeme, millesse olime ise kinni jäänud. Nende küsimused suunasid tegelema sisekaemusega, otsima ebakõlade põhjuseid ning neile lahendusi otsima. Nende pühendunud ja professionaalne suhtumine, vaatlused, intervjuud ja tagasiside juhile olid kulda väärt.

Janika Tartu Nature House

Võta ühendust

Aitame teil esmalt mõtestada oma vajadusi ning alles siis teeme omapoolse pakkumise lähtuvalt individuaalsetest väljakutsetest.