DD Foundation

Käivitasime Tartumaa ringmajanduse siirdeareenide protsessi

Täna käivitasime „We Make Transition!“ Interreg Läänemere piirkonna projekti raames Tartumaa ringmajanduse siirdeareenide protsessi.

Kutsusime kohale grupi ringmajanduse eestvedajaid piirkonnast ja visioneerisime üheskoos Tartumaa uut julgemat ringmajanduslikku tulevikku ja teed, kuidas sinna senisest palju kiiremini jõuda.

SIIRDEAREENIDE PROTSESS

Siirdeareenide protsess on üleskutse Tartumaa julgetele uuendajatele, kes on valmis juba täna ehitama seda, mida homme on vaja, kiirendades üleminekut ringmajandusele. Selle eesmärk on võimendada käimasolevaid tegevusi läbi koostöö ja luua uusi algatusi. Protsess on ka osa laiemast Tartumaa ringmajanduse teekaardi loomisest.

KODANIKUÜHISKONNA KAASAMINE

Protsessi eesmärk on tuua kokku ringmajandusettevõtete ja -algatuste eestvedajaid, teadlasi ja toetajaid, et seada ühiseid eesmärke, tuvastada takistusi ja leida lahendusi. Osalejad annavad ka tagasisidet teekaardile, leiavad üles peamised takistused kiiremale edenemisele ja otsivad viise, kuidas tõmmata kaasa ringmajanduse edendamisse rohkem inimesi ja organisatsioone.

PROJEKTIST

Projekti “We Make Transition” kaasrahastab EL Interreg Läänemere piirkonna programm. Projekti kogueelarve on 3,3 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu kaasrahastus on 2,5 miljonit eurot. See projekt viiakse ellu koostöös Briti Nõukoguga Eestis, et toetada sotsiaalset ühtekuuluvust kultuurilise kaasamise programmi „Inimestele inimestele” raames. Lisateavet Briti Nõukogu töö kohta Eestis leiate aadressilt britishcouncil.ee

Lisainfot projekti kohta leiate siit.