MEIE Mission

EHITAME INSTITUTSIOONE, MIS

VÕIMALDAVAD INIMKONNAL ARENEDA

VAATAME LÄHEMALT

Millised institutsioonid

Tuginedes Karl Popperi, Francis Fukuyama, Daron Acemoglu ja teiste ideedele, usume, et ühiskonna arengu kõige olulisemad eeldused on võimude lahusus, õigusriik ja demokraatlik vastutus, mis üheskoos võimaldavad ühiskonnas ideoloogilist pluralismi.

VÕIMUDE LAHUSUS

Ühiskonna arengu kõige olulisem eeltingimus on selliste institutsioonide olemasolu, mis väldivad seda, et ükski üks inimene, rühmitus või ideoloogia saaks teisi täielikult domineerida. Lääne traditsioonis tähendab see valitsust, parlamenti ja kohtuid, kuid põhimõtteliselt on sama tulemuse saavutamiseks erinevaid viise. Meie eesmärk on leida sobivaim mudel iga riigi jaoks, kus töötame.

ÕIGUSRIIKLUS

Üks erakordsemaid arenguid ajaloos oli see, et erinevalt enamikust maailmast, kus valitsejad on valitsenud reegleid kehtestades (ja rikkudes), juurdus Lääne-Euroopas alternatiivne seisukoht – et valitsejad peaksid valitsema reeglite piires, mitte olema neist kõrgemal. Me töötame selle ime püsimise ja levitamise nimel ning et seda kaitseksid tugevad institutsioonid.

DEMOKRAATLIK VASTUTAVUS

Viimasena, ja ajaloo mõttes ka kõige uuema nähtusena, on demokraatia. Et ühiskond saaks tõeliselt vabalt uurida ja luua, peavad selle kodanikel olema kõrgeim võim ja institutsionaalsed mehhanismid selle võimu teostamiseks. Need mehhanismid, nagu kõik institutsioonid, peavad muutuma ja kohanema, et jätkata samade funktsioonide täitmist. Töötame selle nimel, et võimaldada nendes institutsioonides innovatsiooni.

Meie visioon

Maailm, kus inimkond saab

saavutada oma potentsiaali

Usume, et ideede pluralism kõige kõrgeimal tasemel, võimaldab pluralismi kogu ühiskonnas. Seekaudu omakorda võimaldades vaba mõtlemist ja arutelu, akadeemilist uurimistegevust, kunstilist väljendust, ettevõtlustegevust jne, mis viib kõikvõimalike sotsiaalsete, kultuuriliste ja tehnoloogiliste uuendusteni.

Seetõttu usume, et eelkirjeldatud institutsioonid on kõige olulisemaks eeltingimuseks, et inimkond suudaks kohaneda mis tahes väljakutsega (ökoloogiliste, tehnoloogiliste jne) ning jääda ellu ja areneda pikas perspektiivis.

Kuidas seda teeme?

Tutvu lähemalt meie programmidega.