Meie lähenemine

DISAINIME JA VIIME LÄBI

ÜHISKONDLIKE MUUTUSTE

Protsesse

Kuidas me asju teeme

Meie protsess

Me näeme seda kogu aeg. Organisatsioonid teevad kõvasti tööd, kuid ei tea tegelikult, mida nad lõpuks oma tööga saavutada püüavad. Usume, et missioonipõhised organisatsioonid (avalik ja mittetulundussektor) peavad mõistma lahendatavat probleemi süstemaatiliselt, mitte lihtsalt teadma oma peamist “teemat” – nt kliima, haridus, inimõigused vms. Peab teadma, miks probleem eksisteerib? Mis seda põhjustab? Millised on seda taastootvad protsessid?

Kasutame erinevaid raamistikke (nt süsteemimõtlemine, praktikateooria jne), et meie kliendid ja partnerid saaksid sügavalt aru, mida nad maailmas muuta püüavad. Kõik muu ehitame sellele arusaamale.

Missioonipõhised organisatsioonid peavad teadma, kuidas nad peaksid tuvastatud probleemi lahendama. Sest iga probleemi puhul lahendamiseks palju erinevaid viise. Igaüks, kes soovib oma tegevusega mõju omada, peab valima, kuidas just tema seda teeb. Vastasel juhul püütakse teha “kõike”, kuid ei tihta midagi piisavalt hästi.Kasutame selliseid lähenemisviise nagu siirdejuhtimine, disainimõtlemine või süsteemipraktika, et sõnastada võimalikud sekkumisviisid ja seejärel aidata valida konkreetsele organisatsioonile/rühmale/võrgustikule sobivaim sekkumisviis.
Valitud mõjumudeli põhjal on võimalik tuletada, milliseid kompetentse on mudeli rakendamiseks vaja. Seda arusaama tuleb võrrelda olemasolevate võimekustega ning tavaliselt tuleb siis leida tasakaal nende kahe vahel.Aitame välja selgitada organisatsiooni/grupi/võrgustiku olemasolevad kompetentsid ja tugevused ning võrrelda neid valitud mõjumudeli kasutamiseks vajalikega. Enamikul juhtudel on võimalik need kaks produktiivselt kombineerida.
Sageli arvatakse, et oma organisatsiooni tuleb muuta töötajate ideede või sihtrühmade tagasiside põhjal või mis veel hullem, lähtudes mõnest üldisest trendikast juhtimisideest (LEAN vms). Need kõik on põhimõtteliselt valed lähenemised – organisatsiooni tuleks arendada selleks, et paremini oma missiooni täita (mõju mudelit rakendada).Kui sammud 1-3 on tehtud, saab selgeks, mis vajab organisatsioonis muutmist. Kui oleme tuvastanud, et meie mõjumudel nõuab head kommunikatsioonivõimekust ja meil seda pole, siis sellest saabki meie arendusfookus. Aitame liikuda põhimõtteliste arusaamade juurest praktiliste plaanideni.
Usume, et õik ebaõnnestumised on juhtimise ebaõnnestumised.Lõpuks on kõik eelnevad sammud vaid ettevalmistus. Organisatsioonid saavad päriselt paremaks alles siis, kui head plaanid ka ellu viiakse.Aitame juhtidel mõista, mida nad peavad tegema, et sellega hakkama saada. Vahel nügime natuke koolituste või mentorlusega, vahel pole vaja muud kui aega.

Lähemalt

Mida usume

...et mõju mudel peaks iga ühiskondliku strateegia kese olema

Keerulistel probleemidel on tavaliselt keerulised põhjused. Kasutame süsteemianalüüsi, et mõista seda keerukust ning disainime selle põhjal mudeleid, millel võiks olla süsteemset mõju. Usume, et need mudelid peaksid olema mis tahes missioonipõhise strateegia lähtepunktiks ja kogu ülejäänud strateegia peaks neist tulenema.

...et protsess on vähemalt sama oluline, kui tulemus

Kujundame protsesse, mis võimaldavad inimestel, meeskondadel, organisatsioonidel, võrgustikel, kohalikel omavalitsustel, ministeeriumidel ja paljudel teistel mõtestada oma valikuid lähtuvalt oma strateegilistest oludest, teaduslikust sisendist ning demokraatlikust tahtest. Kasutame selleks rahvakogude, siirdeareenide, ühisloome ja muid kaasavaid meetodeid.

...et juhtimiskvaliteet määrab tulemuse suures osas

Usume, et parem juhtimine on kõige olulisem tegur, mis määrab organisatsiooni või strateegia edu. Seetõttu töötame enamasti just juhtkondadega. Aitame juhtidel leida õiged väljakutsed ning nende jaoks parimad võimalused nende ületamiseks.

Kas saame aidata?

Uuri pakutavate teenuste kohta.