Digital discussions – youth and Europe

VÕIMESTAME ÜLE-EUROOPALISI ARUTELUSID

DD, Üliõpilaskonna Sihtasutus ja Läti Üliõpilaskondade Liit töötavad selle nimel, et koolitada ja anda noortele võimalus avaldada arvamust nende tuleviku jaoks olulistes küsimustes. Covid ja muud esile kerkinud globaalsed väljakutsed on sundinud organisatsioone (sealhulgas meid) oma seniseid tegevusi ümber mõtlema.

Tavalised füüsilised sündmused ei ole enam vaikimisi norm. Noored on valivamad selles osas, kuidas nad oma aega veedavad, kuna veebipõhised võimalused on nüüd kättesaadavad.

Noorte elu mõjutavad väljakutsed ei lõppe enam riigi piiri taga. Covid, sõda, vaimne tervis, kliimaprobleemid on kõik globaalsed probleemid, mis mõjutavad iga noorte elu. Enamik otsuseid nende probleemide lahendamiseks tehakse Euroopa tasandil. See tingib vajaduse, et ka avalikud arutelud oleksid rohkem riikidevahelised, et neid probleeme paremini mõista ning nendele lahendusi leida.

Toetuse maht on 60 000€

MIDA PROJEKTIS TEGIME?

Projekti eesmärgid olid:

1) töötada välja uus riikidevaheline virtuaalne aruteluformaat;
2) rakendada ja tutvustada uut formaati 2-3 riigi vaheliste hübriidarutelude kaudu;
3) suurendada partnerite võimekust hübriidürituste ja kvaliteetsete arutelude korraldamises ning luua võimalused selle formaadi kasutamiseks.

Selle projektiga tahtsime jõuda umbes 200 nooreni arutelude kaudu, koolitada 40 noort juhti arutelude korraldamises ja jõuda oma levitamistegevusega 50 uue noorte/õpilasorganisatsiooni juurde.

Hüperlokaalsete
arutelude meetod

Koos partneritega töötasime välja uue hüperlokaalse formaadi riikidevaheliste arutelude pidamiseks ning omandasime oskused nende arutelude korraldamiseks.

Arutelude
piloteerimine

Korraldasime ise kolm korda riikidevahelisi arutelusid, et inspireerida noori, kuidas uuel moel pidada arutelusid eri riikide eakaaslastega.

ORGANISATSIOONIDE
KOOLITAMINE

Koolitasime Eesti ja Läti tudengiorganisatioone korraldama avalikke arutelusid, et aidata neil võtta aktiivne roll noorte hääle kuuldavaks tegemisel.

KONTAKT:

Joanna Kurvits

Projektijuht

joanna (at) dd.foundation

Joanna on Üle-Euroopalise Hübriidarvamusfestivali projektijuht ja vastutab ka käesoleva projekti edukuse eest.