Koolitusvõimekuse projekt

Arendame DD professionaalset koolitusvõimekust

DD Sihtasutusel on küll pikk ajalugu koolituslike tegevuste osas (üritused, töötoad, tudengite arenguprogramm, konsultatsioonid jms), kuid selle raames pole me endas loonud professionaalset koolitamise kompetentsi. See takistab meil osalemast suuremates koolitushangetes ja koolitusprojektides, mille abil saaksime oma konsultatsioonikogemust ning demokraatia- ja kodanikuhariduslikke teadmisi süsteemselt vabakonnani viia

Käesolevas projektis arendame oma töötajate koolitusoskusi ning loome eeldused selleks, et hakata edaspidi pakkuma vabakonda võimestavaid koolitustegevusi. Samuti loome sisekoolituste süsteemi, et tagada ka tulevikus DD poolt vabakonna jaoks uute arendavate teemade Eestisse toomist ja edasi andmist läbi koolituste ning teiste tegevuste (nt konsultatsioon). 

Toetuse maht on 19 996€

Mida projektis teeme?

Projekti eesmärk on DD pakutavate koolituslike tegevuste kaudu tõsta Eesti vabakonna võimekust ja kasvatada järelkasvu. Selleks on meil vaja arendada nii oma inimeste professionaalset koolituskompetentsi kui tagada koolitustegevuste jätkusuutlikkus.

Oskused

Vähemalt 4 meie töötajat omandavad välise koolitaja juhendamisel professionaalsed koolitamise oskused. Võimalusel taotlevad nad oma oskuste tõendamiseks ka koolitaja kutse.

Koolitused

Arendame välja vabaühenduste arenguvajadustele suunatud koolituse ja kodanikuharidusliku veebikoolituse gümnaasiumiõpilastele. Piloteerime mõlemat koolitust projekti jooksul.

Sisekoolituste süsteem

Loome õppiva organisatsiooni mudelist lähtuvalt enda sisemise koolitus-süsteemi. Nii tagame ka tulevikus uutel teemadel koolitamise võimekuse ja meie inimeste pideva enesearengu.

Projektis toimus:

KOOLITAJA KOOLITUSE PROGRAMM

Viis meie töötajat omandasid pooleaastase koolitusprogrammi käigus täiskasvanute koolitamise baasoskused. Põneva ja arendava programmi korraldasid meile Innowise koolitus- ja arenduskeskuse koolitajad.

Kontakt:

Triin Mirjam Tark

Projektijuht

triin (at) domusdorpatensis.org

Triin on DD personalijuht ning vastutab projekti elluviimise eest.