Personalijuhtimise projekt

Tõstame DD personalijuhtimise kvaliteeti

DD on viimase kolme aasta jooksul peamiselt pandeemiast tingituna teinud läbi suuri muutusi – peamise tuluallika vahetumine, pea kõigi haldussüsteemide muutmine (finantsjuhtimine, raamatupidamine, kontor, IT, kommunikatsioon jm), täiesti uue profiiliga töötajaskonna kujunemine jne. Tänaseks oleme jõudnud uude olukorda, kus ees ootab tegevuste mahu ja mõju kasv, kuid selle realiseerimiseks peab toimuma arenguhüpe inimeste juhtimises ja haldamises (personalijuhtimine). 

Uue profiiliga töötajate ja vabatahtlike paralleelselt samas organisatsioonis juhtimine, arendamine ja neile arenguvõimaluste loomine on keeruline väljakutse, mida antud projekti raames koostöös arengueksperdi ja väliste koolitajatega ette võtame. Selleks viime läbi sisemise juhtide arenguprogrammi ja töötame välja uued personalijuhtimise süsteemid

Toetuse maht on 24 847€

Mida projektis teeme?

Projekti eesmärk on viia DD personalijuhtimine kõrgemale tasemele, et saaksime tegutseda professionaalsemalt, suuremahulisemalt ja mõjusamalt. Selleks on meil vaja arendada nii oma inimesi kui süsteeme.  

Juhid

Loome praegustele ja tulevastele juhtidele arenguprogrammi, kus arendame juhtimise baasoskuseid ja õpime Signe Vesso juhendamisel coaching'ut. Tänu sellele oskame oma inimesi paremini juhtida ja nende arengut suunata.

Süsteemid

Et omandatud teadmisi ja oskusi mitte unustada, töötame välja coaching'u süsteemi ja iga-aastase juhtide arenguprogrammi juhendi. Lisaks paneme paika uuendatud strateegia töötajate värbamiseks.

Projektis toimus:

JuhtIDE koolitusED ja töötUBA

Signe Vesso koolitas meie praegusi ja tulevasi juhte coachingu teemadel, misjärel saime omandatud coachingu oskusi iseseisvalt praktiseerida. Selle põhjal koostasime koostöös arengueksperdiga DD coachingu süsteemi põhimõtted.

COACHINGU SÜSTEEM, JUHISED JA TÖÖRIISTAD

Tänu koolitustele ja töötoale oleme loonud meie sisemise coachingu süsteemi esialgse versiooni, sh koostanud põhjalikud juhised selle rakendamiseks, loonud abistavad töölehed ning coachingu meetodite panga.

Kontakt:

Triin Mirjam Tark

Projektijuht

triin (at) domusdorpatensis.org

Triin on DD personalijuht ja vastutab projekti elluviimise eest.