Võimaldame demokraatlike

institutsioonide INnovatsiooni

Oma missiooni täitmiseks ehitame me rahvusvahelist demokraatia uurijate ja arendajate koalitsiooni koos nendega, kel huvi vedada eest oma riigi demokraatia innovatsiooni ökosüsteeme.

MIDA ME TEEME

Meie lähenemine

Innovatsiooni ökosüsteemid

Enamusel maailma riigidel on kaardistatud, arendatud ja rahastatud “äriinnovatsiooni ökosüsteem”. Usume, et demokraatia peaks olema vähemalt sama oluline kui majandus ja seega peaks ka demokraatlike institutsioonide arengut süsteemse lähenemisega toetama. Püüame panna teadlasi, mõttekodasid, mittetulundusühinguid, meediat jne töötama koos, et võimaldada innovatsiooni demokraatias.

Demokraatiate koalitsioon

Usume, et praeguses demokraatia languses kogu maailmas on kõige olulisem tagada, et need demokraatiad, mis meil juba on, jääksid demokraatiateks. Selleks kutsume kõiki, kes soovivad töötada oma riigi demokraatia arendamise ökosüsteemi kallal, ühinema meie rahvusvahelise koalitsiooniga, et üksteiselt õppida ja koostööd teha.

ÜHENDUS TEADUSMAAILMAGA

Samuti usume, et demokraatia areng peab põhinema kõrgeima taseme filosoofial ja teadustööl. Seetõttu toome oma võrgustikku teadlasi ja ülikoole, kes on huvitatud praktikutega suhtlemisest ja koostööst.

Demokraatiaprojektid

tegevused

Erasmus+, Tartu, Norden

Aktiivsete Kodanike Fond

Tallinn, Tartu

Tutvu inimestega

Meie tiim

Oleme grupp inimesi, kes soovivad aidata kaasa ühiskondlike muutuste toimumisele.

Mõtleme sügavalt demokraatia innovatsiooni üle ning loome programme ja projekte, mille eesmärk on maailma demokraatlike institutsioonde areng.

Projekti
0 +
Riiki
0
Tiimiliiget
0
Oma rahastus
~ 0 %

Meie partnerid

Kellega me töötame

Võta ühendust

Kui soovid koos meiega töötada selle nimel, et võimaldada demokraatia innovatsiooni, siis räägime ja leiame hea koostöövõimaluse!

VIIMASED UUDISED

Meie projektide, inimeste ja muude tegevuste kohta.