Kaasaegse hariduse projekt

Toetame koole kaasaegse hariduse andmisel

DD StratLab on aidanud teha koosloomelisi ja strateegilisi arendusplaane muuhulgas ka haridusvaldkonnas, näiteks oleme aidanud koostada Tarvastu Gümnaasiumi arengukava ja Võru haridusvalkonna arengukava.

Haridusvaldkonna projekte tehes märkasime, et koolid peavad täna leidma lahendusi ja meetodeid, et vastata mitmetele kaasaegse hariduse eeldustele. Selle asemel, et töötada strateegilisi lahendusi välja vaid oma kooli siseselt, oleks koolidel kasulikum teha koostööd, jagada parimaid praktikaid ning leida valdkonna ekspertide abiga juba toimivaid lahendusi. Seda probleemi käesoleva projektiga lahendama asumegi. 

Projekti toimumisaeg: 15.01.2023 – 14.09.2024

Mida projektis teeme?

“Co-creation of new approaches and methods for schools” projekti eesmärk on aidata osalevatel koolidel läbi koosloomelise protsessi välja töötada lähenemisviisid ja metoodika kolmel teemal:

1. Õpilaste kaasamine otsustusprotsessidesse
2. Toetava ja motiveeriva organisatsioonikultuuri loomine kooliperes
3. Formaalse ja mitteformaalse hariduse lõimimine ning õppijakeskne õpe

Koosloomelised töötoad

Teemade sisuliseks arendamiseks toimuvad koosloomelised töötoad, kuhu on kaasatud ka haridusvaldkonna eksperdid. Sellega aitame koolidel luua iga teema jaoks lähenemisviisi, mida oma koolis rakendada.

Piloteerimisfaasid

Koolid saavad DD StratLabi konsultantide toel enda lähenemisviise katsetada ja vajadusel veelgi arendada.

Digitaalne brošüür

Loome materjalid, mille kaudu saavad ka teised koolid tutvuda väljatöötatud metoodika ja lähenemisviisidega ning saada informatsiooni, kuidas oma koolis uuenduslikke lähenemisi ellu viia.

Kontakt:


CHRISTO ALLIKSOO

Projektijuht

christo (at) dd.foundation

Christo tegutseb DD StratLabi konsultandina ja vastutab projekti elluviimise eest.