DD Foundation

LÜHIRAPORT

Demokraatia mõtestamine ja arendamine Eestis

Demokraatiatele on fundamentaalselt kaks suurt ohtu: demokraatia vastased (nii sisemised kui välised) ja stagnatsioon. Vastastega antud protsess ei tegelenud ja neid raport ei kajasta.

Stagnatsioon on aga oht ainult seepärast, et maailm muutub. Kui ei muutuks, ei peaks ka demokraatlikke institutsioone muutma. Ent muutub tehnoloogia (sotsiaalmeedia, digitaalne ajakirjandus, tehisintellekt), looduskeskkond (kliima, reostus, elurikkuse kadu), majandus (globaliseerumine, ebavõrdsus), kultuur, teadus ja palju muud. Seetõttu peab muutuma ja arenema ka demokraatia. Raportis kajastub tänane seis Eesti demokraatia uurimise ja arendamise osas.

KOOSTAMINE

Raport sündis lühikesest koosloome-protsessist, kuhu olid kaasatud teadlased Eesti ülikoolidest, Riigikogu Kantselei, vabaühendused ning erinevad demokraatiaeksperdid. Suuremate kohtumiste vahel toimus töö teemagruppides ning individuaalsed intervjuud.

Protsessi korraldust juhtis DD Demokraatiakeskus. Keskus on DD sihtasutuse all tegutsev vabaühenduste ja Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi koostöös loodud mittetulunduslik üksus, mille eesmärk on edendada demokraatiat.

Raport koostati projekti raames, mida rahastas Norra toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

SEOTUD UUDISED

Valminud: mai 2023

RAHASTAJA: