DD Foundation

VISIOONIDOKUMENT

LÄÄNEMERE PIIRKONNA JÄTKUSUULIKU ELU VISIOON

Aastal 2035 võimaldatakse kestlikku elustiili läbi avaliku, äri- ja inimeste koostöö
ning läbi muudatuste hariduses, regulatsioonides ja linnaplaneerimises.

Kestlik tulevik tähendab tugevaid kohalikke kogukondi, kes vahetavad materjale, kaupu, ideid, oskusi ja tuge. Käelised oskused ja kogukonna loomine on tugevalt integreeritud põhioskuste arendamiseks haridussüsteemi ja elukestvasse õppesse. Kodanikuühiskonna vedajatele antakse praktilised vahendid jätkusuutliku arengu edendamiseks ja inimeste jaoks vastava elustiili võimaldamiseks. Inimesed on teadlikud oma elustiili mõjudest ja saavad teha valikuid usaldusväärsete andmete põhjal.

KOOSTAMINE

We Make Transition! projekti partnerid on välja valinud kestlikkuse eestvedajad Soomest, Eestist, Lätist, Poolast, Saksamaalt ja Norrast, et luua ühine jätkusuutlikkuse visioon ja soovitused. Nn muutuste agendid osalesid veebipõhistel töötubadel ning 14.-15. veebruaril 2024 kohtusid nad koos projektipartneritega Poolas Gdynias, kus viimistlesid visiooni.

SEOTUD UUDISED

Valminud: juuni 2024

RAHASTAJA: