DD Foundation

Käivitus meie Horizon Europe projekt RETOOL

Horizon Europe projekti RETOOL avakoosolek kulges edukalt veebis 12. veebruaril 2024. Projekti algatus keskendub kliimamuutustega tegelemise demokraatliku juhtimise tõhustamisele.

RETOOLI AVAKOOSOLEK

Avakoosoleku ajal tutvustasid RETOOLi üheksa partnerit oma vastavaid valdkondi ja selgitasid oma rolle kogu projekti vältel.

Seejärel nihkus fookus strateegiatele, et suurendada projekti tõhusust selle eesmärkide saavutamisel ja anda poliitikakujundajatele väärtuslikku teavet. Seejärel sai sõna Euroopa Komisjoni esindaja Nora Allavoine, kes jagas üksikasju sõsarprojektide kohta, millega RETOOL loob sünergiat, suurendades projekti üldist mõju. Lisaks osales vestluses projekti korraldus- ja juhtimisaspektide üle ka Euroopa Komisjoni esindaja Samuela Caramanica. Nende panus RETOOLi avakoosolekul pani aluse mõttevahetusele selle üle, kuidas kaasata tulevaste sündmuste ja sihipäraste suhtluspraktikate kaudu asjakohasemaid sidusrühmi. Üks eelseisvatest üritustest, millest RETOOL osaleb, on maikuus toimuv ja DD poolt korraldatav Hybrid European Democracy Festival.

PROJEKTIST

Projekt RETOOL alustab uurimis- ja dialoogiteekonda eesmärgiga avada vestlusi kliimademokraatia teemadel, pakkudes värskeid vaatenurki olemasolevatele tavadele ja uuendustele peamistes valdkondades, et süvendada arusaamist demokraatliku valitsemise ja kliimamuutuste vahel.

Loe lähemalt projekti RETOOL kohta.