DD Foundation

Ida-Virumaa õiglase ülemineku koosloome-protsess taastuvenergia- ja energiatõhususe valdkonnas

Klient:

Projekti tüüp:

Strateegiline protsess

Eestimaa Looduse Fond (ELF), Eesti Roheline Liikumine (ERL) ja Keskkonnaõiguse Keskus (KÕK) soovisid ühiselt läbi viia koosloome protsessi, mille tulemuseks oleksid konkreetsed ettepanekud Ida-Virumaa õiglase ülemineku teemal.

Eesmärk: Projekti eesmärgiks oli pakkuda sisendit Ida-Virumaa Roheplaani energeetika osaks ja koosloome-protsessil oli kolm peamist alaeesmärki:

  1. Luua alus Ida-Virumaa rohevaldkonna edendamisel potentsiaalikate inimeste koostöövõrgustikule alustades taastuvenergia- ja energiatõhususe valdkonnast;
  2. koostada koostöövõrgustikuga koosloomes analüüsiga valideeritud õiglase ülemineku ettepanekutega dokument, mis pakub välja meetmed ja tegevused üleminekul rohelisele majandusele, keskendudes taastuvenergia- ja energiatõhususe valdkondadele;
  3. koostada koosloomeprotsessist ja õppetundidest kokkuvõte, mis aitab edaspidi õiglase ülemineku tegevuste planeerimist koosloomepõhiselt korraldada erinevatel osapooltel ja valdkondades.

2 partnerit

Võtsime selle töö ette koos oma heade sõprade Sotsiaalse Innovatsiooni Labori ja Balti Uuringute Instituudiga.

~30 eksperti

Kaasasime protsessi eksperte, kes töötasid koosloomes välja ettepanekud taastuvenergia- ja energiatõhususe valdkonnas.

Koosloome ja disanmõtlemine

Kasutasime neid metoodikaid, et luua võimalikult potensiaalikad ettepanekud.

11 töötuba-kohtumist

Viisime läbi 8 töötuba ekspertidega ja korraldasime 3 võrgustiku kohtumist.

Protsess: Selles koosloome-protsessis StratLabi meeskonna roll oli juhtida tervet projekti ja viia ekspertidega läbi koosloome-töötoad, et luua innovatiivsed ja potensiaalikad ettepanekud energeetika valdkonnas. Konkreetsete ettepanekute väljatöötamiseks jaotusid kõik eksperdid oma huvi järgi nelja teemagruppi, mis kohtusid kahel töötoal ja mille tööd modereerisid meie konsultandid.

Tulenevalt koroonaviiruse põhjustatud ohtudest toimusid kõik temaatilised kohtumised digitaalsel kujul Zoomis ja koosloomelisuse tagamiseks kasutasime ka Miro-platvormi.

Kuvatõmmised: DD StratLab

Tulemus: Protsessi tulemusena sündinud ettepanekud olid kombinatsioon juba teada-tuntud ideedest ja uutest mõtetest. Isegi kui ministeeriumide ja KOV-ide jaoks ei olnud kõik ettepanekud uudsed, siis laiapõhjalise ekspertgrupi poolt ettepanekute esitamine lisas neile legitiimsust ja valideeris neid.

Valmis ka protsessi õppetundide kokkuvõte, mis aitab edaspidi õiglase ülemineku tegevuste planeerimist koosloomepõhiselt korraldada erinevatel osapooltel ja valdkondades. Projekt andis hoo sisse roheplaani koostamisele ja tõi oma valdkondade eksperdid ja võtmeisikud kokku, et koos rohelisema Eesti poole sammuda.

Projekti tiim:

Kaisa Jõgeva

PROJEKTIJUHT

Martin A. Noorkõiv

KONSULTANT

Meri Külm

KONSULTANT

Hannes Leinola

Konsultant

Vajaksid ka abi mõne protsessiga?

Disainime rätsepalahenduse organisatsiooni vajadustest lähtuvalt. Esmase tellimuse järel teeme tavaliselt kiire videokõne ning pärast seda saadame juba täpsema pakkumuse.