DD Foundation

DD avaldas Ida-Virumaa ringmajanduse vaheraporti

DD StratLab juhib projekti, mille raames luuakse Ida-Virumaa ring-, bio- ja sinimajanduse ettepanekud maakonna arengustrateegia Roheplaani (plaan G). Projekti tehakse koostöös Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskusega (RAKE) ning tellijateks on Cleantech Estonia ja Eestimaa Looduse Fond.

Vaheraport annab ülevaate koosloomeprotsessi esialgsetest tulemustest.