DD Foundation

Tutvustasime Riigikogus Eesti demokraatia uurimise ja arendamise raportit

Täna olime Riigikogus, kus tutvustasime koosloome-protsessis sündinud demokraatia uurimise ja arendamise ettepanekuid Riigikogu liikmetele ning arutame, et kuidas nende ideedega võiks teostuse poole liikuda.

Aitäh Riigikogu Kantseleile koostöö eest, Riigikogu liikmetele arutelus osalemise eest ning kõigile protsessis osalejatele sisulise panustamise eest!

See protsess on alles algus. Demokraatia mõtestamine ja arendamine eeldavad pika perspektiivi ja suure missioonitundega tööd. Seda tööd paistavad aga teha tahtvat paljud ägedad inimesed ja organisatsioonid, kellega ka selles protsessis koostööd tegime.

Protsess toimus projekti raames, mida rahastab Norra toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.