DD Foundation

RAPORT

Ida-Virumaa taastuvenergia- ja energiatõhususe ettepanekud

Käesolev raport annab ülevaate valdkonna ekspertide poolt loodud ning Balti Uuringute Instituudi poolt valideeritud õiglase ülemineku ettepanekutest, mis pakuvad välja meetmed ja tegevused üleminekul rohelisele majandusele, keskendudes taastuvenergia- ja energiatõhususe valdkondadele.

Täpsemalt keskenduti päikeseenergiale, tuuleenergiale, energiatõhususele ja energiasalvestusele ning ettepanekute loomine ja mõju hindamine baseerus koosloome metoodikal. Tehtud ettepanekud on sisendiks Ida-Virumaa roheplaani plaan G (ingl k – green) energeetika osasse, mille baasilt saab edasi minna laiema roheplaani koostamisega (selle tagamiseks on suheldud ja jätkatakse koostööd Ida-Virumaa Omavalitsuste Liiduga ehk IVOLiga ning roheplaani eestvedaja Cleantech ForEstiga).

KOOSTAMINE

Antud ettepanekud koostati projekti “Ida-Virumaa õiglase ülemineku koosloomeprotsess taastuvenergia ja energiatõhususe valdkonnas” raames. Ettepanekud koostati koostöövõrgustikuga koosloomes.

Selles koosloome-protsessis oli DD StratLabi meeskonna roll juhtida tervet projekti ja viia ekspertidega läbi koosloome-töötoad, et luua innovatiivsed ja potensiaalikad ettepanekud energeetika valdkonnas. Konkreetsete ettepanekute väljatöötamiseks jaotusid kõik eksperdid oma huvi järgi nelja teemagruppi, mis kohtusid kahel töötoal ja mille tööd modereerisid meie konsultandid. Tulenevalt koroonaviiruse põhjustatud ohtudest toimusid kõik temaatilised kohtumised digitaalsel kujul Zoomis ja koosloomelisuse tagamiseks kasutasime ka Miro-platvormi.

SEOTUD UUDISED

Valminud: märts 2021

TELLIJAD:

RAHASTAJAD: