DD Foundation

RAPORT

Ida-Virumaa ring-, bio- ja sinimajanduse ettepanekud

See raport annab ülevaate Ida-Viru roheplaani (plaan G) ring-, bio- ja sinimajanduse ettepanekute koosloomeprotsessist ja selle tulemustest. Ettepanekud lähevad sisendiks Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule maakondliku arengustrateegia loomiseks. Lisaks neile ettepanekutele on juba valminud taastuvenergia ja energiatõhususe ettepanekud, millega on soovi korral võimalik tutvuda siin.

 

KOOSTAMINE

Roheplaani ring-, bio- ja sinimajanduse osa avaüritus toimus 7. septembril 2021 Narvas, kus visioneeriti ringmajanduse põhimõtetest lähtuvat tulevikku Ida-Virumaal. Koosloomeprotsessi kutsuti osalema eelmise Roheplaani osa (taastuvenergeetika ja energiatõhusus) võrgustiku liikmed, kohalikud otsustajad ning eksperdid ring-, bio- ja sinimajanduse valdkondadest. Ettevalmistuseks saadeti Technopolis Group’i tehtud Eesti ringmajanduse tulevikupotensiaali uuringu lühikokkuvõte ning Rohetiigri ja keskkonnaühenduste soovitused kohalikele omavalitsustele (mis aitavad omavalitsustel täita üleilmseid kestliku arengu keskkonnaeesmärke ja Eesti 2035 strateegilisi sihte).

Et jõuda ringmajanduse avaüritusel välja koorunud valdkondades konkreetse tegevusettepanekuteni, jätkati tööd väiksemates teemagruppides, kaasates vastava teemagrupi eksperte. Igasse teemagruppi sai erinevate osapoolte soovitustel kutsutud 7-16 eksperti. Kokku toimus 11 töötuba – igas teemavaldkonnas kaks, välja arvatud sinimajanduse teemal, mille töögrupil õnnestus ajapiirangute tõttu kokku saada vaid üheks töötoaks.

Töötubade järel liikusid sünteesitud tegevusettepanekud töötubades osalenutele tagasisidestamiseks ja Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskusele (RAKE) mõju hindamiseks.

24. novembril toimus digitaalselt avalik protsessi ja ettepanekute tutvustamise ning valideerimise üritus. Üritusele oli registreerunud pea 100 huvilist nii Ida-Virumaalt kui ka mujalt üle Eesti.

SEOTUD UUDISED

Valminud: detsember 2021

TELLIJAD:

RAHASTAJAD: