DD Foundation

TARTUMAA

RINGMAJANDUSE

SIIRDEPROTSESS

ÜLEMINEK RINGMAJANDUSELE ALGAB EESTVEDAJATEST

Muutused algavad julgetest innovaatoritest, kes on valmis täna ehitama seda, mida on vaja homme. Üleminek ringmajandusele algab eri valdkondades ja sektorites tuleviku nimel toimetavatest eestvedajatest, kes mõistavad koostöö vajalikkust tänaste takistuste ületamiseks.

Seepärast kutsume kokku Tartumaal tegutsevaid ringmajandusega seotud eestvedajaid – veel enne, kui valmib Tartumaa ringmajanduse teekaart.
Kutsume neid, kes on loonud ringmajanduslikke ettevõtteid või mittetulunduslikke algatusi. Neid, kes püüavad toetada ja kiirendada ringmajanduse kasv. Neid, kes uurivad ringmajanduse võimalusi teaduslikult. Kutsume teid kokku siirdeprotsessi, mille eesmärk on võimendada teie tänaseid tegevusi läbi koostöö ja uute algatuste loomise.

Protsess on osa laiemast Tartumaa ringmajanduse teekaardi tegemisest. Otsime ühiselt võimalusi kiirendada Tartumaa ringmajanduse teekaardi elluviimist.

PROTSESSI EESMÄRK:

KIIRENDADA ÜLEMINEKUT RINGMAJANDUSELE LÄBI TARTUMAA EESTVEDAJATE VÕIMENDAMISE

MIDA TEEME?

Toome Tartumaa ringmajanduse eestvedajad kokku kolmel korral, et ühiseid eesmärke seada, tänaseid takistusi kaardistada ja lahendusi luua, mida hakata koos ellu viima ning millesse laiemat tegijate kogukonda kaasa tõmmata.

LOOME JULGE VISIOONI

Mõtleme vabalt koos teiste eestvedajatega, kuhu võiksime ringmajandusega Tartumaal jõuda.

ANNAME SISENDIT TEEKAARDILE

Anname tagasisidet teekaardi plaanidele, tuvastame peamised takistused nende jaoks, kes soovivad liikuda veel palju kiiremini edasi.

TÕMBAME TEISED KAASA

Mõtleme, kuidas tõmmata kaasa veel palju rohkem inimesi ja organisatsioone ringmajanduse mõtteviisi.

PROTSESS

Viime läbi koosloomeliste meetodite baasil üles ehitatud protsessi, mille käigus kaardistame takistused ning sünkroniseerime üksteise pingutusi ja loome lahendusi kiiremaks ringmajandusele üleminekuks.

19.04 | 10-17

I töötuba

Tartu Lodjakojas

Ringmajanduse edukus sõltub koostööst – saame üksteisega tuttavaks. kaardistame ühiselt peamised probleemid ja visioneerime Tartumaa ringmajandusele helget tulevikku. Kaardistame ringmajanduse arenguid tagasi hoidvad takistused, luuest oma valdkonna ja sektori kogemusi kokku toova tervikpildi. Visioneerime Tartumaa ringmajandusele julget tulevikku, mille ellukutsumises osaleda.

Julge tulevikuvisioon ringmajandusele

09.05 | 10-17

II töötuba

Tartu Loodusmajas

Koosloome ambitsioonika teeraja tulevikku, mis võimaldab liikuda laiematest ringmajanduse teekaardi plaanidest kiiremini ja tõmmata hooga kaasa ka teised tegutsejad.

Ambitsioonikas tulevikurada Tartumaale

30.05 | 14-17

Avalik kaasatõmbamisüritus

Tartu Loodusmajas

Ringmajandusele üleminek on kogu kogukonna ühine pingutus. Kutsume kokku suure Tartumaa ringmajanduse aktiveerimise ürituse, et tõmmata julge visiooni ja teekaardiga kaasa ka kõik ülejäänud Tartumaa ringmajandusest huvitatud inimesed.

05/06.06 | 10-17

III töötuba

Toimumiskoht kinnitamisel
Sõnastame ühise tagasiside Tartumaa teekaardi ettepankule, plaanime edasist koostööd ja järgmisi samme.

võimalik uus ühine pilootprojekt

Kes me oleme?

DD Sihtasutus on Tartust tegutsev rahvusvaheline mittetulunduslik organisatsioon. Disainime ja viime läbi ühiskondlike muutuste protsesse, et kasvatada nende mõju, kes võimaldavad arengut.

Tartumaa siirdeprotsessi juhib meie tiimist Maiu Lauring – maiu (at) dd.foundation