DD Foundation

Estwatch arengukava

Klient:

Projekti tüüp:

Arengukava

Estwatch on avalikes huvides tegutsev mittetulunduslik nn valvekoer, kes uurib ja toob esile Eestiga seotud ettevõtete ning avalike asutuste mõju keskkonnale ja ühiskonnale.

Eesmärk: Meie poole pöörduti vajadusega mõelda läbi oma pikemaajaline strateegia ning leida organisatsiooni peamised arenguvajadused. Tegime ettepaneku luua kaheosaline dokument – üks, kus oleks mõtestatud Estwatchi ajatumad tegutsemise alused – strateegia – ning teine, kus kirjeldame organisatsiooni konkreetsed väljakutsed ja arendustegevused lähiaastateks.

6 töötuba

5 kuu jooksul kohtusime, et arutada juhtkonnaga põhjalikult läbi strateegia ja arenguvajadused.

Visioon selge

Mõtestasime koos juhtkonnaga väga põhjalikult läbi, millist mõju Estwatch tahab saavutada ning kuidas seda teha.

Arengukava

Põhjalikult said läbi töötatud organisatsiooni tegevusmudel ja kompetentsid mudeli edukaks rakendamiseks.

Organisatsioon

Lisaks strateegiale ja arendusplaanidele said selgeks ka organisatsiooni ülesehitus ning tiimi toimimise alused.

Protsess: DD StratLabis me usume, et tugeva arengukava ja mõjusa organisatsiooni eelduseks on väga hästi läbimõeldud tegutsemise alused – mida püütakse saavutada ja millist mõju ühiskonnale omada, millist rolli oma organisatsiooniga selle mõju saavutamiseks tahetakse täita ning milline on pikaajaline ambitsioon tegutsemise ulatusest. Neist küsimustest alustasime ka Estwatchiga ning liikusime samm-sammult abstraktsemate ja põhimõttelisemate küsimuste juurest järjest konkreetsemaks ja praktilisemaks.

Kui organisatsiooni põhimõtteline strateegiline lähenemine – visioon, missioon, põhimõtted – on paigas, siis saabki küsida edasi, mida peab organisatsioon suutma teha (kompetentsid) ja oma tegevust struktureerima (mudel). Estwatchi puhul olidki need peamised küsimused, millega tegelesime mitme töötoa jooksul – katsetasime erinevate mudelitega, mida testisime väga praktiliste näidete peal, et teha kindlaks, et plaanitavad muutused toovad sellise tulemuse, mis juhtkonna visiooniga kokku lähevad.

Viimaks saime liikuda kõige konkreetsemate järgmiste sammude planeerimise juurde ning kirjeldada täpsed tegevused järgnevaks aastaks.

Tulemus: Kõige olulisem tulemus on alati see, kui juhtkond on saanud ühele lehele organisatsiooni kõige olulisemate küsimuste osas. Ükski dokument ei saavuta midagi ilma selleta. Estwatch oli valmis meiega koos küsima endalt kõige raskemaid küsimusi ning arutama seni, kuni jõuti vastusteni. Nende vastuste pealt said kirja ka strateegiadokumendid ning tehtud väga konkreetsed plaanid edasiseks (sh edukalt rahastuse saanud taotlus KÜSKi arenguhüppe vooru, et leitud arengukohti realiseerida).

Projekti tiim:

Kaisa Jõgeva

PROJEKTIJUHT

Martin A. Noorkõiv

KONSULTANT

Vajaksid ka abi arengukavaga?

Disainime rätsepalahenduse organisatsiooni vajadustest lähtuvalt. Esmase tellimuse järel teeme tavaliselt kiire videokõne ning pärast seda saadame juba täpsema pakkumuse.